Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО

МАНДАТ 2019-2023 Г.

 

 

Състав на постоянните комисии

1

ПК  „Бюджет, финанси и стопански дейности“

 

Председател: 

Членове:     

 

2

ПК  „Екология и рационално използване на природните ресурси“

 

Председател:

Членове:     

3

ПК  „Здравеопазване и социални дейности“

 

Председател: 

Членове:     

4

ПК „Земеделие и гори“

 

Председател: 

Членове:     

 

5

ПК  „Младежки дейности, спорт и туризъм“

 

Председател: 

Членове:   

 

 

6

ПК  „Образование, култура и вероизповедания“

 

Председател: 

Членове:    

7

ПК  „Общинска собственост и териториално и селищно устройство

 

Председател: 

Членове:     

8

ПК  „Сигурност, обществен ред и организация на движението“

Председател:

Членове:     

 

9

ПК  „Приватизация и следприватизационен контрол“

Председател:

Членове:    

 

10

ПК  по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател: 

Членове:     

 

 

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево