Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО

МАНДАТ 2015-2019 Г.

 

 

Състав на постоянните комисии

1

ПК  „Бюджет, финанси и стопански дейности“

 

Председател: Димитър  Димитров

Членове:     1. Ралица  Христова

                    2. Вера  Цачева

                    3. Христофор  Лалев

                    4. Христо  Гунчев

                    5. Ердоан  Узунов

                    6. Тодор  Ганчев

 

2

ПК  „Екология и рационално използване на природните ресурси“

 

Председател: д-р Огнян Пешков

Членове:     1. Павлин Ганчев

                    2. Христо Христов

                    3. Керим  Ибрям

                    4. Петко Тотев

 

3

ПК  „Здравеопазване и социални дейности“

 

Председател: д-р Сюзан Садъкова-Томева

Членове:     1. Капка  Пандурска

                    2. Петко  Тотев

                    3. Петинка  Михайлова

                    4. д-р Огнян  Пешков

 

4

ПК „Земеделие и гори“

 

Председател: Вера  Цачева

Членове:     1. Тодор  Ганчев

                    2. Цветан Стоянов

                    3. Недко  Георгиев

                    4. Ердоан  Узунов

 

5

ПК  „Младежки дейности, спорт и туризъм“

 

Председател: Светлана  Георгиева

Членове:    1. Делян  Игнатов

                   2. Недко  Георгиев

                   3. Кенан  Ашиков

                   4. Силвия  Стойнова

 

 

6

ПК  „Образование, култура и вероизповедания“

 

Председател: Капка  Пандурска

Членове:     1. Светлана Георгиева

                    2. Тодор Ганчев

                    3. Ценка  Йонкова

                    4. Керим Ибрям

 

7

ПК  „Общинска собственост и териториално и селищно устройство

 

Председател: Павлин Ганчев

Членове:     1. д-р Явор  Памукчиев

                    2. д-р Сюзан  Садъкова-Томева

                    3. Христо Гунчев

                    4. Христо  Митев

                    5. Керим  Ибрям

                    6. Христофор  Лалев

 

8

ПК  „Сигурност, обществен ред и организация на движението“

Председател: Ердоан Узунов

Членове:     1. д-р Явор  Памукчиев

                    2. Ценка Йонкова

                    3. Христо  Христов

                    4. Диян  Златев

 

9

ПК  „Приватизация и следприватизационен контрол“

Председател: Диян  Златев

Членове:     1.  Николина Николова-Генова

                    2. Димитър Димитров

                    3. Мюмюн  Мутишев

                    4. Христо  Митев

 

10

ПК  по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател: Недко Георгиев

Членове:     1.  Николина  Николова-Генова

                    2. Ралица Христова

                    3. Светлана Георгиева

                    4. Кенан Ашиков

 

 

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево