Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

31.01.2018

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ СРЕЩАТ С МЕСТНАТА ВЛАСТ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВОПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ СРЕЩАТ С МЕСТНАТА ВЛАСТ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

По време на дискусия ще обсъдят приоритетите на министерството за 2018 година

На 1 февруари от 17:30 часа в зала 300 на общинската администрация на Община Севлиево ще се проведе среща между представители на Министерството на труда и социалната политика и представители на местната власт -законодателна, изпълнителна, представителните организации на работодателите и синдикати, на заинтересованите страни за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество. 

Работната среща е от поредицата дискусии, които инициира министерството с цел да бъдат обсъдени най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера. Като посещават общините, представителите на МТСП могат да се запознаят отблизо с проблемите по места и заедно с местната власт да изготвят единна визия чрез конкретни идеи за повишаването на жизненото равнище на населението, да работят за разрешаване на проблемите пред социалното предприемачество и да вземат мерки в борбата с демографската криза в региона. 

Срещата е под формата на дискусия, за да има възможност както за обсъждане на виждания и идеи, така и за изграждане на едно трайно сътрудничество с МТПС в нужните насоки. Крайната цел е да се повиши жизненото равнище на хората в региона. 

Представителите на МТСП ще бъдат: зам.-министър д-р Султанка Петрова, д-р Теменужка Златанова – началник отдел "Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика" в МТСП, д-р Теодора Тодорова - държавен експерт, дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика" и доц. д-р Георги Бърдаров.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево