Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

21.12.2017

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО СПЕЧЕЛИ ОЩЕ ДВА ПРОЕКТАКМЕТЪТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПОДПИСА ДВА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

 

 

Община Севлиево спечели два проекта по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18,8 км” и проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“.

 

Проектите са финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18,8 км” е на стойност  5 861 161.21 лв. и с продължителност 36 месеца. Одобрената безвъзмездната помощ е 100%, без съфинансиране от бенефициента. Проектът включва цялостна рехабилитация и реконструкция на общинския път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“.

 

Проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“ е на стойност 599 231.53 лв. и с продължителност 36 месеца. Одобрената безвъзмездна помощ е 100%, без съфинансиране от бенефициента. Проектът включва обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на училището, както и закупуване на ново обзавеждане и оборудване.


 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево