Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по три обособени позицииОбществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Автобусни линии: Севлиево – Кормянско, Севлиево – Кръвеник, Севлиево – Крушево – Младен – Добромирка;

Обособена позиция № 2 - Автобусна линия: Севлиево - Горско Косово;

Обособена позиция № 3 - Автобусна линия: Севлиево – Варна;

Мястото за изпълнение на поръчката - съгласно утвърдените маршрутни разписания.

Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка, е да осигури комфорт на пътниците: климатична инсталация /за автобусите - основни и резервни, които ще осъществяват превози по линии от Републиканската транспортна схема/, музика или видео; обявяване на видно място на разписанието; оповестяване на спирките или друга информация и др. 

Поръчката е публикувана под уникален номер в  РОП  № 00189-2017-0006

Създадена на 16.05.2017г. Обявление за възложена поръчка за ОП-1 Дата на качване: 22.08.2017

 Договор ОП-30 от 18.08.2017 г. Дата на качване: 22.08.2017

 Обявление за възложена поръчка-за прекратяване на ОП-2 и ОП-3 Дата на качване: 25.07.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 12.07.2017

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 12.07.2017

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 12.07.2017

 Съобщение за отвяряне на цени Дата на качване: 05.07.2017

 Протокол № 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП Дата на качване: 19.06.2017

 Документация Дата на качване: 16.05.2017

 Обявление Дата на качване: 16.05.2017

 Решение Дата на качване: 16.05.2017

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево