Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево” и за част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево"Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“. 

Публикувана под уникален № на поръчката в РОП 00189-2016-0027

Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 892 749,38 лв.  лева без ДДС или  2 271 299,26 лв. (два милиона двеста седемдесет и една хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) с ДДС и вкл. следните основни дейности:

1.      Реконструкция на част от главните канализационни клонове на гр.Севлиево - отделни участъци от главни канализационни клонове IV, X и кв.Балабанца в асфалтови улици с изключение на участък от главен канализационен клон кв.Балабанца, който ще се полага в улица с трошенокамена настилка.

Обща дължина на уличните водопроводи подлежащи на подмяна и реконструкция в настоящия работен проект – 1377 m’.

Част от транзитен водопровод по ул.Верешчагин с дължина 383 м'.

СМР включват: Подготовка, изкоп, извозване на земни маси на депо, полагане на водопроводни тръби PE100 за налягане 10 атм (PN10), монтаж на спирателни кранове, пожарни хидранти /пред всеки ПХ се предвижда монтаж на спирателен кран (шибърен) DN80 с охранителна гарнитура/, сградни водопроводни отклонения, Обратната засипка в рамките на напречния профил за уличния водопровод за улици с асфалт от пясък или каменно брашно под, около и над тръбата на височина от 0,30 m и несортиран минерален материал (с едрина на зърната между 0-30 mm) до кота пътно легло. на пластове от 30см, Изпитването на водопроводите според методиката дадена в техническия каталог на фирмата производител, дезинфекция и промивка, възстановяване на улична  и тротоарна настилка.

Уличният водопровод и транзитният водопроводен участък по ул.Верешчагин са в обща траншея на различна височина. 

·         Общо реконструирани главни канализационни клонове – 1631 m';

·         Общо реконструирани СКО – 77 бр.;

СМР включват: Подготовка, изкоп, извозване на земни маси на депо, полагане на канализационни тръби, изграждане на ревизионни шахти, дъждоприемни шахти и сградни канализационни отклонения, обратна засипка с нестандартна скална маса на пластове от 30-40 см, хидравличното изпитване след първия засипващ пласт, уплътняване на насипа и възстановяване на улична  и тротоарна настилка.

       Минималната задължителна дълбочина на полагане за главните клонове е 2,00 m над теме тръба.

2.      В трасетата на тези канали ще се извърши подмяна и реконструкция на определени участъци от водопроводната мрежа на града. Обхвата на проектната разработка включва следните водопроводни участъци:

·         Уличен водопроводен клон по ул.Устрем и ул.Руен с дължина 754 м';

·         Уличен водопроводен клон по ул.Верешчагин с дължина 240 м';  Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 24.03.2017

 Съобщение във връзка с производство по Обжалване Дата на качване: 24.01.2017

 Отговор на запитвания Дата на качване: 23.01.2017

 Информация за производство по обжалване Дата на качване: 16.01.2017

 Отговор на запитване Дата на качване: 16.01.2017

 Отговор на запитване Дата на качване: 13.01.2017

 Образци Дата на качване: 30.12.2016

 СD за участниците приложения Дата на качване: 30.12.2016

 Техническа спецификация Дата на качване: 30.12.2016

 Документация за участие Дата на качване: 30.12.2016

 Обявление Дата на качване: 30.12.2016

 Решение Дата на качване: 30.12.2016

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево