Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обществени поръчки - профил на купувача15.01.2014
Съобщение за отваряне на ценови оферти
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност на проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево“ Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 17.01.2014 г. от 09:30 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране...
виж още»
14.01.2014
Съобщение за отваряне на оферти
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево ” Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 17.01.2014 г. от 10:30 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт...
виж още»
03.01.2014
Съобщение за отваряне на оферти
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен кредит на община Севлиево в размер на 1 600 000 лева” Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 06.01.2014 г. от 15:00 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти за обществена поръчка с предмет „Избор на...
виж още»
17.12.2013
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с управлението и мониторинг на проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на села
Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 19.12.2013 г. от 10:30 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти за обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с управлението и мониторинг на проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община...
виж още»

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi