Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обществени поръчки - профил на купувача14.05.2014
Съобщение за отваряне на ценови оферти
До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение на територията на община Севлиево – проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.” Уважаеми Участници, На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че...
виж още»

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi