Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Делегирани бюджети

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция Образование за 2023 г Дата на качване: 11.04.2023

 Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2022 г. Дата на качване: 04.04.2022

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция Образование за 2022 г Дата на качване: 04.04.2022

 Делегирани бюджети - Образование 31.12.2021 г. Дата на качване: 04.04.2022

 Формули за разпределение на средствата през 2021 г. Дата на качване: 04.04.2022

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция Образование за 2021 г. Дата на качване: 04.04.2022

  Отчет за изпълнение на делегирани бюджети във функция "Образование" за 2020 г. Дата на качване: 18.02.2021

  Отчет за изпълнение на делегирани бюджети във функция "Образование" за 2019 г. Дата на качване: 27.02.2020

 Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2020 г. Дата на качване: 27.02.2020

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция "Образование" за 2020 г. Дата на качване: 27.02.2020

 Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2019 г. Дата на качване: 27.02.2019

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция "Образование" за 2019 г. Дата на качване: 27.02.2019

 Отчет за изпълнение на делегирани бюджети във функция "Образование" за 2018 г. Дата на качване: 27.02.2019

 Отчет за изпълнение на делегирани бюджети във функция "Образование" за 2017 г. Дата на качване: 28.02.2018

 Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2018 г. Дата на качване: 28.02.2018

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция "Образование" за 2018 г. Дата на качване: 28.02.2018

 Формули за разпределение на средства по ЕРС за 2017 г. Дата на качване: 21.02.2017

 Отчет за изпълнението на делегираните бюджети на училища, детски градини и център за личностно развитие в Община Севлиево към 31.12.2016 г. и на средствата по Оперативни програми на Европейския съюз Дата на качване: 21.02.2017

 Формули за разпределение на средства по ЕРС за 2016 г. Дата на качване: 15.02.2016

 Отчет на звената прилагащи системата на делегиран бюджет в община Севлиево към 31.12.2015 г. и на средствата по Оперативни програми на Европейския съюз Дата на качване: 01.02.2016

 Разпределение на средства по формули функция "Образование" за 2015 г. Дата на качване: 27.02.2015

 Отчет за изпълнението на делегирани бюджети функция "Образование" за 2014 г.

 Разпределение бюджетни средства по формула общински ЦДГ и ОДЗ за 2014г.

 Разпределение бюджетни средства по формула общински училища за 2014г.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi