Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Средно училище „Васил Левски“Средно училище „Васил Левски“

Средно училище „Васил Левски” – Севлиево е най-голямото училище в област Габрово. Носи името на Апостола вече 20 години. В него се обучават ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап от 76 педагози. След VII-ми клас училището предлага обучение в два природоматематически профила. Една паралелка с профилиращи предмети – математика, информационни технологии и английски език и една с профилиращи предмети – биология и здравно образование, информационни технологии и немски език.

Училището е първото в област Габрово спечелило проект за развитие на извънкласни дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд и по програма „Младежта в действие” на Европейската комисия за младежки обмен. Екипът му работи активно и по различни проекти на Министерството на образованието, младежта и науката, осигуряващи средства за образователни инициативи в училище, с цел подобряване на учебно-възпитателния процес.

Учебното заведение  разполага с осъвременена материално-техническа база – 4 компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, кабинети по природни науки, философия, история и цивилизация, езикови кабинети. СУ „Васил Левски” разполага с  Актова зала, в която се провеждат различни мероприятия, инициирани от ученици и преподаватели. Активно се използва и плувния басейн и спортните салони, а в столовата се предлага топла храна за учениците в полуинтернатните групи, които са в целодневна форма на обучение. Прилагат се съвременни интерактивни форми на обучение. Осигурява се широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и се създават условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество. Много активно работят клубове „Бит и обичаи”, „Еколог”, „Журналист”, „Икономика за лидери”, Клуб за наука и техника „Хелиос”, „Музика и танци на балканските народи”, „Мажоретки”, „Плуване”. Учениците ежемесечно издават училищен вестник в електронен и хартиен вариант.

Възпитаниците на СУ са на първи места на Националните кръгове на олимпиадата по английски език, на челни места на Националните олимпиади по информационни технологии, печелят множество национални и международни конкурси. Училището участва и в програмите за учащи от 10-15 години на Международния космически център на НАСА в Измир, Турция – SPACE CAMP. Съорганизатор и домакин е на Националната конференция „Наука на сцената”.

Ръководството на СУ „Васил Левски” и педагогическия колектив активно работи с Училищно настоятелство при СУ, което е най-успешно работещото сдружение от родители и учители.

 

тел./факс 0675/33303; 33306

e-mail: vasil.levski@su-sevlievo.com

www.v-levski.com


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi