Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Успешно приключиха дейностите по проект „Ефективна общинска администрация“Успешно приключиха предвидените за 2013 г. дейности по проект „Ефективна общинска администрация“, финансиран от ОП “Административен капацитет“. Бяха проведени обучения на тема:

1. „Организационни и комуникативни умения“ (модул 1) за 15 служителя с ръководни функции.

2. „Екипна и лична ефективност“ за 80 човека ръководен състав и служители с аналитични и технически функции.

3. „Организиране и провеждане на компютърни обучения“

  • Модул 1 - Компютърна грамотност, Windows и офис пакет - текстообработка с MS Word и обработка на електронни таблици MS Excel, въведение в интернет - 38 специалисти по кметства и кметски наместници.
  • Модул 2 - Обучение за работа с програмен  продукт „Кадис“  - 5 служители.
  • Модул 3 - Обучение за работа с програма за управление на строителството „Билдинг Мениджър“  - 7 служители 
  • Модул 4 - Обучение за работа с програмна система „Акстър“ - 19 служители, разделени на следните модули:
  • •Акстър „Oфис“ - 5 човека от дирекция „Административно и правно обслужване“
  • •Акстър „Kаса“ – 9 човека от отдел „Финансово-счетоводен“
  • •Акстър „Имоти“ - 5 човека от отдел „Общинска собственост“;

    

Всички служители получиха сертификати за преминатите обучения.


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi