Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Административни актовеДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (PRIS) Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Севлиево

 Правомощия на общините

 Правила за действие при повишена радиоактивност и провеждане на йодна профилактика

 Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025 г.

 Харта на клиента

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 Вътрешни правила за прилагане на етичния кодекс

 Устройствен правилник на Общинска администрация Севлиево

 Политика по качеството на Община Севлиево

 Списък - "Служебна тайна" в Община Севлиево

 Антикорупционна програма на Община Севлиево

 План за защита при радиация

 План за защита при наводнение

 План за защита при земетресение

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi