Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Кметът на Общината подписа договор за провеждане на обучения по проект „Ефективна общинска администрация“След проведена  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от общинска администрация, във връзка с изпълнение на сключен Договор № А12-22-38/21.05.2013 г. по ОП „Административен капацитет” на 09.08.2013 г. д-р Иван Иванов, в качеството си на Кмет на Община Севлиево и Кирил Недков, в качеството си на Управител на  „Стик” ЕООД -  гр. Варна, сключиха Договор за провеждане на обученията по проекта. Стойността на договора е 46 129,50 лв. без ДДС, със срок за извършване на услугата до 20.04.2014 г.


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi