Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решение за определяне и избор на изпълнител за осъществяване на техническа помощНа 28.06.2013 г., след проведена открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа в гр. Севлиево”, Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов излезе с Решение № 0760/28.06.13 г. за класиране на участниците в процедурата.

Съгласно получената комплексна оценка от Комисията на първо място е класиран участник „Рила консулт” ЕООД, гр. София.  

Офертата на „Рила консулт” ЕООД, гр. София отговаря в най – голяма степен на предварително обявените изисквания и условия в документацията за обществената поръчка.

Участие в обявената на 28.03.2013 г. открита процедура с прогнозна стойност 528 946,22 лв. без ДДС. до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, взеха следните четирима участници: Обединение „Свеко и КПМГ България”, гр.София, Обединение „Лемна-Севлиево 2013”, гр.Бургас, Обединение „НФН-Севлиево”, гр. София, „Рила консулт” ЕООД, гр. София.


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi