Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Новини по проект "Ефективна общинска администрация"На 05.07.2013 г. Община Севлиево публикува публична покана в АОП за избор на изпълнител за провеждане на обучения по проект „Ефективна общинска администрация“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ А12-22-38/21.05.2013 г. Обществената поръчка  е с прогнозна стойност 46 260,83 лв. и включва обучения  по следните  дейности: 1.„Организационни и комуникативни умения“; 2.“Екипна и лична ефективност“; 3. „Компютърни умения“. 

     Срокът за получаване на оферти за участие е до 16.07.2013 г.


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi