Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Кметът на Община Севлиево излезе с решение за определяне и избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзорНа 19.06.2013 г., след проведена открита процедура с предмет „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и  канализационна мрежа на гр. Севлиево”, Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов излезе с Решение №0717 за класиране на участниците в процедурата.

Същата бе обявена на 15.03.2013 г. с прогнозна стойност 423 000 лв. без ДДС. До изтичане на крайния срок за подаване на оферти, в администрацията на Общината са постъпили единадесет оферти от участници: Сдружение „Аква консулт” , гр. Шумен, „Рафаилов консулт” ЕООД, гр. София,  Обединение „Стройконсулт и Партньори”, гр.София, „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София, „Т 7 консулт ” ЕООД, гр. Пловдив, „Стройконтрол - КК” ЕООД, гр. София, „Трансконсулт - БГ” ООД, гр. София, „ММВ - Инженеринг” ЕООД, гр. София,  „Консултантска Инженерна група” ООД, гр.София, „Агроводинвест” ЕАД, гр. София, „Хидроинвест Севлиево” ДЗЗД, гр. Пловдив.

Офертата на „Рафаилов консулт” ЕООД, гр. София отговаря в най – голяма степен на предварително обявените изисквания и условия в документацията за обществената поръчка и е класирана на първо място.

На второ място е класиран участник „Трансконсулт – БГ” ООД, а на трето място  „Хидроинвест Севлиево „ ДЗЗД.


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi