Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решение за определяне на изпълнител за осъществяване на авторски надзорСлед проведено  договаряне с представител на „ДОМИ 97” ООД, гр. Добрич, поканен да участва в обявената от Общината обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията по проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”, на 19.06.2013 г. с Решение №0712 на Кмета на Община Севлиево за класиране на участниците и определяне на изпълнител, същият е определен за изпълнител.

Възлагането на обществената поръчка бе осъществено чрез процедура на договаряне без обявление, по реда на чл. 90, ал. 1, т.3  ЗОП с прогнозна стойност 46 550,76 лв. без ДДС.


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi