Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Община Севлиево подписа договор за извършване на одит по проектаСлед проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит на „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”, с Решение № 0499 от 29.04.2013 г. на Кмета на Община Севлиево, за изпълнител е определена фирма “Семпер Фортис” ООД. Договорът за изпълнение бе сключен на 30.05.2013г. на стойност 66 000 лв. без ДДС, с краен срок за изпълнение до 14.12.2014 г., когато приключват и дейностите по изпълнение на проекта. “Семпер Фортис” ООД ще извършва текущ одит на договори, фактури и искания за средства, съобразено с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“

Прогнозната стойност на процедурата бе 78 000 лв. без ДДС, а документи за участие подадоха: „Профит” ООД, гр. Смолян; „Ейч Ел Би България” ООД, гр.София; „Делойт Одит” ООД, гр. София; „Фиск Одит” ООД, гр. Видин; „Одит Адвайзерс” ООД, гр.София; „Баланс-М” ЕООД, гр.София; „Финанс Одит” ДЗЗД, гр.София; ДЗЗД „Обединение Одит Прима България”, гр. София; „Семпер Фортис” ООД, гр.София.


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi