Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Кметът на Община Севлиево излезе с решение за определяне и избор на изпълнител за строителство на проектаНа 20.05.2013 г., след проведена открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР по “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”, Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов излезе с Решение № 0583/20.05.13 за класиране на участниците в процедурата.

Съгласно получената комплексна оценка от Комисията на първо място е класиран участник ДЗЗД “Воден Цикъл Севлиево 2013”, с участници: “Интегрирани пътни системи” АД, “Драгиев и КО” ООД, “Инфрастроежи” ООД, “Автомагистрали – Черно море” АД и “Инфраструктурна компания” АД. На второ и трето място са класирани съответно Обединение “Воден проект Севлиево 2013”  и “Райкомерс Конструкшън” ЕАД.

Офертата на ДЗЗД “Воден Цикъл Севлиево 2013” отговаря в най – голяма степен на предварително обявените изисквания и условия в документацията за обществената поръчка.

Участие в обявената на 04.02.2013 г. открита процедура на стойност 14 423 375,01 лв. без ДДС, до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, взеха следните осем участници:

“Райкомерс Конструкшън” ЕАД, Обединение “Севлиево Воден проект”, “Сирче” АД,  Обединение “Воден проект Севлиево 2013”, ДЗЗД “Севлиево Вода и канал”, ДЗЗД “Воден цикъл Севлиево 2013”, Обединение “Гео Бел Димас”, Консорциум “Воден проект Севлиево”.


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi