Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

30.05.2024

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА(Заповед на командира на Военноморските сили

 № РД-01-163/17.05.2024г.)

106 бр. вакантни длъжости за МАТРОСИ/ВОЙНИЦИ

във Военоморските сили

 

за военни формирования – Варна, Приселци, Каменар

и Бургас

 

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 03.07.2024 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

    Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории „С”.

         - за отделни длъжности - да покриват изискванията за годност за   плавателна длъжност на надводни кораби.

            - да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

да нямат друго гражданство;

- да са психично пригодни за военна служба;

- да покриват нормативите за физическа годност.

         Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1555 лева, плюс        допълнително 200 лева за храна.

 

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

 - да не са по-възрастни от 41 години за упражнили правото си  на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнили правото си на пенсия;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

                  

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

справка     www.comd.bg


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi