Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

25.01.2023

О Б Я В А ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПРЕЗ 2023 ГОДИНАСъс Заповед № ОХ – 1132/05.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, ОПРЕДЕЛЕНИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА и СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ, 

БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

 

ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – 1387 длъжности

ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ – 29 длъжности

ЗА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО КОРЪЖИЕ – 126 длъжности

 

ЗА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ГАБРОВО – 2 БР. ДЛЪЖНОСТИ

 „Специалист” – (редник, ефрейтор)

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 27.10.2023 г.

ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

         Изисквания: ДА СА БИЛИ НА ВОЕННА СЛУЖБА!

                   - образование - средно или по-високо;

                   - към датата на сключване на договора да им остава не по-малко от 2 години да навършване на  пределна възраст за служба в доброволния резерв (за войниците – 55г.,  за сержантите – 60г.)

                   - да не са осъждани.

Службата в ДР може да бъде „активна – когато са извикани за изпълнение на задача във военните формирования на БА или „на разполо-жение за активна служба” – когато не са извикани на активна служба.

Времето, през което резервистът е на активна слежба се зачита за трудов стаж от първа категория   и той получава основно и  допълнително възнаграждение пропорционално на продължителността на активната служба на длъжността, за която е назначен.

За всяка навършена година на разположение, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, за което е сключен договора.

 

За справка: Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Тел. 066/805531   и    www.comd.bg


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi