Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

21.10.2022

НОВА ЗАПОВЕД НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪРНОВА ЗАПОВЕД НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР

Заповед на Министерство на здравеопазването за удължаване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 20.10.2022 г. до 26.10.2022 г., както следва:

- носенето маски става задължително във всички лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии и обекти за предоставяне на социални услуги, както и в градския транспорт и прилежащите им спирки и станции на закрито, изключение от задължението за поставяне на защитна маска за лице се допуска за деца до 6 - годишна възраст;

- провеждане на засилен сутрешен филтър в детските заведения за недопускане на лица с клинични симптоми на COVID-19, както и други заразни болести;

- всички работодатели трябва да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, а именно проветряване, дезинфекция, инструктаж на персонала за лична хигиена, създаване на организация за дистанционна работа, където е възможно;

- въвеждане на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите в обектите с обществено предназначение.

Повече информация за Заповедта на Министерство на здравеопазването с № РД-01-517 от 19.10.2022 г., за изменение на Заповедта и удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 26.10.2022 г., може да бъде намерена на: Заповед № РД-01-517 от 19.10.2022 г. Дата на качване: 21.10.2022

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi