Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

10.10.2022

Съобщение - срокове данъци 2022 г.От Дирекция ПМДТ в Община Севлиево напомнят, че срокът за вторите вноски на местните данъци и такса битови отпадъци изтича в края на месец октомври.

            Плащанията могат да се извършат в касата на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” в сградата на Община Севлиево, етаж първи, стая 115; чрез офисите на Изипей; чрез офисите на Български пощи, както и в кметствата и кметските наместничества на територията на община Севлиево.

            Бърз и безопасен начин за внасяне на дължимите суми е и онлайн банкиране по банковата сметка на Общината в Уникредит Булбанк“ АД - клон Севлиево, IBAN BG12UNCR70008423556969, BIC:UNCRBGSF с код за ДНИ 44 21 00, код за ТБО 44 24 00, код за МПС 44 23 00.

            Припомняме, че ако се плаща на части, сроковете за данък върху недвижимите имоти, данък МПС и такса за битови отпадъци са както следва: до 30 юни – първа вноска и до 31 октомври – втора вноска. След тези дати се начислява съответната лихва съгласно законовите разпоредби.

 

            Благодарим на всички съграждани, погасили навреме своите задължения към общината!


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi