Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

06.10.2022

Община Севлиево спечели проект за изграждане на лекоатлетична писта в двора на СУ"Васил Левски"Община Севлиево спечели проект за изграждане на лекоатлетична писта в двора на СУ"Васил Левски"
Проектът се финансира от Министерството на образованието и науката чрез Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училище и е за изграждане на площадка със специализирана спортна настилка, която представлява терен за покриване на нормативи за бягане на 60 и 100 метра - част от спортната база на училище СУ „Васил Левски“ - Севлиево.
Учебното заведение е най-голямото училище в областта. Сградата му е строена на 3 етапа. През 1886 г. е построена най-старата сграда, през 60-те години на XX век е строено средното крило и в периода 1984-1986 г. е построена новата част, заедно с актова зала и спортен комплекс. През 2017 г. сградата на СУ „Васил Левски“ е санирана по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020.

Учебната 2021-2022 г. започна с 1 030 ученици в 44 паралелки. В начален етап на образование са децата в 16 паралелки и 12 групи за целодневна организация на учебния ден, в прогимназиален етап са 12 паралелки, а в осми клас са сформирани 3 паралелки.

Като училище с изградени традиции в училищните и извънучилищните дейности, СУ „Васил Левски“ разполага с педагогически екип, стремящ се да формира знания, личностни и професионални умения у учениците. Училището е включено в Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 г., утвърден от МС с решение №479/05.08.2019 г., а учениците му активно участват в олимпиади, конкурси, състезания и печелят призови места.

Друга насока в дейностите по модернизиране на материалната база е създаването на условия за пълноценното използване на физическото възпитание и спорт от учениците. Има обособен физкултурен комплекс със закрит плувен басейн, снабден със съвременна система за пречистване на водата и два физкултурни салона. В двора има волейболно, футболно и три баскетболни игрища, както и писта за покриване на нормативи. Всички открити спортни обекти в училището са изградени с асфалтова настилка, която в голяма степен е силно амортизирана.

Новата и атрактивна спортна база, която може да се създаде с настоящото проектно предложение, разглеждаме като възможност за превенция срещу вредни навици сред учащите и като условие за преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното им състояние.

Предвижда се рехабилитация на асфалтовата настилка, полагане на акрилна система за настилка и машинно разчертаване на лекоатлетическа писта на 1 053 кв. метра. С изграждането ѝ ще се модернизира материалната база на училището.

Предстои общинската администрация да обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по програмата е 162 265 лв.

 


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi