Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

06.10.2022

Санирането продължаваСанирането продължава
След 2-години чакане - отново зелена светлина за одобрен проект в Севлиево
Започва изпълнението на проект ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Севлиево, към ОД на МВР - Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж. к. "Митко Палаузов" бл.4, гр. Севлиево“.

Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление – Севлиево и многофамилна жилищна сграда в ж.к. "Митко Палаузов" бл.4“ на стойност 1 493 189.11 лв. с ДДС.

Това е дълго чакан момент, тъй като Община Севлиево кандидатства за финансиране през месец април 2020 г. по процедура BG16RFOP001-2.003 - „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”. Класирането се извърши на конкурентен принцип между общините на 28 града, опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, като в резултат проектът беше одобрен, но оставен като резерва, поради недостатъчен финансов ресурс към онзи момент по програмата.

Проектът беше подаден през април 2020 г. и въпреки многократните опити на Общината да го финализира, това не се случи в продължение на две години, независимо от уверенията на предишни министри за това. Проблем след този дълъг период вече са договорените цени, които не са адекватни на сегашните условия и затрудняват изпълнението на проекта.

„Целта на проекта е да се повиши енергийната ефективност на сградите, чрез достигане на клас на енергопотребление „С“ с което да се постигне намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, подобряване на жизнената среда на 93 домакинства на многофамилната жилищна сграда и осигуряване на условия на работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие“, коментира кметът д-р Иван Иванов.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi