Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

21.09.2022

ГРАФИК И ТРАНСПОРТНА СХЕМА За получаване на материали на 01.10.2022 г. /събота/ за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.На 01.10.2022 г. (събота) – предизборен ден:

1. Получаване на изборните материали от Секционните избирателни комисии от Общинска администрация и организираното транспортиране до избирателните секции

в селата започва в 13,30 ч.

2. Получаване на изборните материали от Секционните избирателни комисии от Общинска администрация и организираното транспортиране до избирателните секции

в град Севлиево започва в 15,30 ч.

 

ТРЪГВАНЕ НА ИЗВЪНГРАДСКИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - 01. 10. 2022 Г. /СЪБОТА/

 

12:00 часа

 

1. Млечево                            051      секция                   ЕВ 40-40 ВА  „Виктория-Транс-Т” ЕООД

2. Табашка                            062      секция                   ЕВ 53-58 АВ   УАЗ с. Кръвеник

3. Селище                             057      секция                   ЕВ 07-80 АР   ЕТ„Интим-Снежана Нукова”

 

12:10 часа

 

1. Кръвеник                          048      секция                  ЕВ 53-58 АВ   УАЗ с. Кръвеник

2. Младен                            050      секция                  ЕВ 01-00 АР   ДВУИ с.Батошево

3. Угорелец                         064      секция                  ЕВ 07-80 АР   ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

4. Кормянско                       045      секция                 ЕВ 68-58 ВВ   ЕТ„Интим – Снежана Нукова”                     

5. Добромирка                     041      секция                 ЕВ 20-20 АР   /л.а/ община

 

12:20 часа

 

1. Крамолин                          046      секция                 ЕВ 80-83 АК  УАЗ с.Крамолин

2. Тумбалово                        063      секция                 ЕВ 07-80 АР   ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

3. Градище                            036      секция                 ЕВ 22-66 АР   Тойота /бус/ община

4. Бериево                            033      секция                 ЕВ 87-87 ВВ  „Виктория-Транс-Т” ЕООД

5. Ловнидол                          049      секция                 ЕВ 86-16 АМ   Ситроен /бус/ община

6.  Столът                             059      секция                 ЕВ 40-40 ВА  „Виктория-Транс-Т” ЕООД

7.  Шумата                            066      секция                 ЕВ 12-66 АТ   ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

 

12:30 часа

 

1. Агатово                             031      секция                    ЕВ 80-83 АК   УАЗ с.Крамолин

2. Крушево                           047      секция                    ЕВ 01-00 АР   ДВУИ с.Батошево

3. Буря                                  035      секция                    ЕВ 37-83 ВК   ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

4. Петко Славейков             053      секция                    ЕВ 68-58 ВВ   ЕТ„Интим – Снежана Нукова”    

5. Петко Славейков             054      секция                    ЕВ 68-58 ВВ   ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

6. Търхово                            061      секция                    ЕВ 86-16 АМ   Ситроен /бус/ община

7.  Градница                         038      секция                    ЕВ 87-87 ВВ „Виктория-Транс-Т” ЕООД

8.  Градница                         039      секция                    ЕВ 87-87 ВВ „Виктория-Транс-Т” ЕООД

9. Батошево                         032      секция                    ЕВ 12-66 АТ   ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

 

12:40 часа

 

1.  Малки Вършец                052      секция                     ЕВ 22-66 АР  Тойота /бус/ община

2.  Идилево                           044      секция                     ЕВ 37-83 ВК    ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

3. Стоките                             058      секция                     ЕВ 07-80 АР   ЕТ„Интим-Снежана Нукова”

4. Дамяново                          040      секция                     ЕВ 87-87 ВВ „Виктория-Транс-Т” ЕООД

5. Душево                              042      секция                     ЕВ 40-40 ВА   „Виктория-Транс-Т” ЕООД

6. Душево                              043      секция                     ЕВ 40-40 ВА   „Виктория-Транс-Т” ЕООД

7. Горна Росица                    037      секция                     ЕВ 12-66 АТ  ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

 

12:50 часа

 

1. Богатово                            034      секция                   ЕВ 94-89 ВМ   Дачия /л.а/ община

2. Ряховците                         055      секция                    ЕВ 68-58 ВВ      ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

3. Ряховците                         056      секция                    ЕВ 68-58 ВВ      ЕТ„Интим – Снежана Нукова”

4. Сенник                              060      секция                    ЕВ 94-89 ВМ  Дачия /л.а/ община

5. Хирево                              065      секция                    ЕВ 87-87 ВВ  „Виктория-Транс-Т” ЕООД

 

На 02.10.2022 г. (неделя) – изборен ден:

1.  Секционните избирателни комисии да се явяват по места.

2. След приключване на изборния ден Общинска администрация транспортира изборните материали, както и председателя, заместник-председателя и секретаря на СИК/ПСИК, а при отсъствие на някой от тях, член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии и коалиции до РИК - Габрово.


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi