Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Други дейности по закон

 Теренно проучване и изготвяне на експертно становище Дата на качване: 29.06.2023

  Заявление за снабдяване на населението с дърва за огрев Дата на качване: 13.03.2023

 Процедиране на изменения на ОУП на Община Севлиево Дата на качване: 18.02.2021

 Предоставяне на копие от кадастрален и регулационен план и документите към тях в графичен или цифров вид Дата на качване: 18.02.2021

 Издаване на удостоверение за ОУП на Община Севлиево и скица – извадка от него Дата на качване: 18.02.2021

 Допускане на изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево ОУП Дата на качване: 18.02.2021

 Участие в търг Дата на качване: 09.02.2021

 Разрешение за ползване на обособен паркинг при паркиране на МПС (служебен абонамент) Дата на качване: 09.02.2021

 Продажба на общинско жилище Дата на качване: 09.02.2021

 Продажба на земя на собственици на законно построена върху нея сграда Дата на качване: 09.02.2021

 Прехвърляне право на собственост по реда на ЗУТ Дата на качване: 09.02.2021

 Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически или юридически лица Дата на качване: 09.02.2021

 Право на пристрояване и надстрояване върху съществуващи сгради Дата на качване: 09.02.2021

 Обработка на искане за разпоредителни сделки с общинска собственост Дата на качване: 09.02.2021

 Изплащане на средно годишно рентно плащане Дата на качване: 09.02.2021

 Издаване на удостоверение по чл.20, ал.2 от Правилника за издаване на българските лични документи Дата на качване: 09.02.2021

 Издаване на удостоверение за описание на имот Дата на качване: 09.02.2021

 Издаване на всички видове удостоверения по искане на граждани Дата на качване: 09.02.2021

 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж Дата на качване: 09.02.2021

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi