Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Упражняване на авторски надзор на обект: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка - ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м')С възлагането на услугата: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на проектните строителни и монтажни работи на строеж:

Обект:

Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопровододен клон за питейна вода

 

 

 

 

Подобект:

Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1

 

 

 

 

Участък:

ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1  (с L = 5 421,00 м')

 

 

 

 

 

 

 

Възложител:

Община Севлиево

 

 

 

се цели да бъде постигнато качествено и професионално изпълнение на заложените в проекта строителни и монтажни работи - в предвидения обхват и в планираните количествени и качествени параметри.

 

Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0016
Създадена на дата: 09.06.2020 г.

 

  Обявление за приключен договор Дата на качване: 16.12.2021

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 24.07.2020

 Договор ОП-32 от 03.07.2020г. Дата на качване: 24.07.2020

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 09.06.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 09.06.2020

 Образци и проект на договор Дата на качване: 09.06.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi