Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обява №6 от 16.04.2020г. Упражняване на строителен надзор на обект: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м')” Настоящата обществена поръчка предвижда да се осъществи предвидените по чл. 168 от Закона за устройство на територията комплекс от мерки и дейности по осъществяване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР – за точното спазване на одобрения инвестиционен проект и сметната документация към него, съгласно Техническа спецификация и издаденото Разрешение за строеж.

Създадена на 16.04.2020г.                      Публикувана под №: 9098146
  Договор ОП-39/24.08.2020 г. с приложения Дата на качване: 25.08.2020

 Протокол № 1 от 28.07.2020г. Дата на качване: 28.07.2020

 Информация Дата на качване: 16.04.2020

 Обява Дата на качване: 16.04.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 16.04.2020

 Образци Дата на качване: 16.04.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi