Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Община Севлиево"
Предмет на обществената поръчка е "Доставка на природен газ за нуждите на Община Севлиево. Доставката на природен газ е необходима за отопление на недвижими имоти, собственост на Община Севлиево с админстативен адрес в гр. Севлиево. Прогнозната стойност на поръчката е 70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без включено ДДС. Срокът, за който ще се сключи договор е 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече от 01.01.2020 год.

Публикувана под уникален номер в РОП на АОП: 00189-2019-0033

Създадена на дата 05.12.2019 год. Обявление за приключен договор Дата на качване: 31.01.2022

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 27.12.2019

 Договор ОП-55 Дата на качване: 27.12.2019

 Решение Дата на качване: 05.12.2019

« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi