Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№8 от 20.08.2019г.„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ “Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020Обществена поръчка, изпълнима при условията описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет: "Консултантски услуги по управление и отчитане н проект: "Основен ремонт, реконструкция и закупуван на обзавеждане на ДГ "Мечо Пух" с. П.Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27 и база за изнесено обучение в с. Градница, УПИ V, кв. 5 община Севлиево"
Поръчката е с № 9091588 Приключване на договор по ОП - 39/2019 г. Дата на качване: 25.11.2021

 Договор ОП-39 Дата на качване: 14.10.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 18.09.2019

 Обява за удължаване на първоначален срок Дата на качване: 03.09.2019

 Приложение №3 - Проект на договор Дата на качване: 20.08.2019

 Образци Дата на качване: 20.08.2019

 Методика Дата на качване: 20.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 20.08.2019

 Информация за публикуване в профил на купувача Дата на качване: 20.08.2019

 Обява Дата на качване: 20.08.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi