Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”.Финансиранто на поръчката се осъществява по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г", съфинансирана от Еропейския фонд за регионалноразвите и Кохезионния фонд на Европейскя съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъци в един от регионите за управление на отпадъци в България, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци.

Публикувана с уникалн номер в РОП: 00189-2019-0017

Създадена на 17.07.2019 г. Обявление за приключен договор Дата на качване: 06.02.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 02.09.2019

 Договор ОП-33 Дата на качване: 02.09.2019

 Решение Дата на качване: 26.07.2019

 Доклад Дата на качване: 26.07.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 26.07.2019

 Покана Дата на качване: 17.07.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 17.07.2019

 Образци Дата на качване: 17.07.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 17.07.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi