Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Детски градини - гр. Севлиево – основен ремонт детски площадки“ по 4 /четири / обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Щастливо детство" гр. Севлиево, ул. "Сава Тошев" №11; Обособена позиция №2: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Слънце" гр. Севлиево, ул. "Стоян Бъчваров"№4; Обособена позиция №3: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Радост", гр. Севлиево, ул. "Здравец"№1; Обособена позиция №4: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Пролет" гр. Севлиево, ул. "Стара планина" №92Поръчката е публикувана в РОП на АОП с уникале № 00189-2019-0010.

Създадена на 23.04.2019г.

  Обявление за приключване на договор ОП-26/28.06.2019 год. Дата на качване: 07.10.2019

 Обявление за приключване на договор за ОП-25 Дата на качване: 26.08.2019

 Обявление за приключване на договор за ОП-24 Дата на качване: 26.08.2019

 Обявление за приключване на договор за ОП-22 Дата на качване: 26.08.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 12.07.2019

 Договор ОП-26 Дата на качване: 12.07.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 12.07.2019

 Договор ОП-25 Дата на качване: 12.07.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 12.07.2019

 Договор ОП-24 Дата на качване: 12.07.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 20.06.2019

 Договор ОП-22 Дата на качване: 20.06.2019

 Решение Дата на качване: 31.05.2019

 Протокол №3 Дата на качване: 31.05.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 31.05.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 22.05.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 21.05.2019

 Документация Дата на качване: 23.04.2019

 Решение Дата на качване: 23.04.2019

 Образци Дата на качване: 23.04.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 23.04.2019

 Обявление Дата на качване: 23.04.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi