Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Ремонт на тротоари в град Севлиево“Настоящата обществена поръчка е с предмет „Строителство“  и съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 във вр. с чл.176-181 от ЗОП, същата включва следните основни дейности: 
- Демонтаж, доставка и монтаж на градински бордюри, бордюри 18/35/50 и 18/25/51
- Демонтаж на тротоарни плочи
- Доставка и монтаж на тротоарни плочи 30/30, 40/40 и бетонови павета тип /кокал/;
- Направа тротоарна настилка с асфалт;
- Бетонови СМР;
- Демонтаж и монтаж на пътен знак;
- Бетонови и метални антипирин елементи /сфера и колчета/
- Подготвителни работи за ремонт на тротоари
Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца. Договорът ще бъде сключен по условие съгласно чл. 114 от ЗОП. 
1. Конкретно възлагане на дейности и  количества ще се определят по преценка на Възложителя, с оглед на осигурените средства в бюджета.
 
Номер на поръчката в РОП 00189-2016-0019

  Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 20.02.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 28.02.2017

 Договор № ОП-10/28.02.2017г. с Приложения Дата на качване: 28.02.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 26.01.2017

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 26.01.2017

 Протокол №3 по чл. 56, ал. 1-3 Дата на качване: 26.01.2017

 Протокол №2 от работа на комисия по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП Дата на качване: 10.01.2017

 Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата на качване: 06.01.2017

 Протокол №1 от работа на комисия по чл, 54, ал. 7 от ППЗОП Дата на качване: 22.12.2016

 Обявление Дата на качване: 15.11.2016

 Решение в АОП Дата на качване: 15.11.2016

 Документация за участие Дата на качване: 15.11.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi