Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Регистрация на сгради в режим на етажна собственостИнформация и нужните документи за учредяване на Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради можете да намерите на : http://sevlievo.bg/bg/article/1551/nacionalna-proigrama-energiina-efektivnost.html

  Документи за създаване Сдружение на собствениците Дата на качване: 14.11.2022

 Наредба

 УВЕДОМЛЕНИЕ от Сдружение за промяна в обстоятелствата Дата на качване: 21.02.2023

 Заявление

 Уведомление по чл. 46б ЗУЕС

 Уведомление

 Закон за управление на етажната собственост

 Примерен правилник за вътрешния ред

 Книга на собствениците

 Протокол за проведено общо събрание

 Констативен протокол за извършено нарушение

 Заявление до кмета

 Заявление за проверка за неотложен ремонт

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi