Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.03.2014

Публична покана № 9027172 с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения в селата на община Севлиево и детска кухня"

 Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение Дата на качване: 09.06.2015

 Информация за приключил договор №98/30.04.2014 Дата на качване: 08.06.2015

 Информация за извършено плащане по Договор 98/30.04.2014 Дата на качване: 08.06.2015

 Публична покана-АОП

 Публична покана-изисквания

 Техническа спецификация

 Образци

 Приложения

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi