Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Регионалното депо за отпадъци – СевлиевоРегионалното депо за отпадъци – Севлиево

Регионалното депо за отпадъци – Севлиево е открито през 2006 година. В него се осигурява обезвреждането на битовите, производствените и опасните отпадъци на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Предвиденият по проект период на експлоатация на клетките за битови отпадъци е 25 години, а за опасни отпадъци - 18 години.

 

  Места на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки Дата на качване: 20.06.2024

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево Дата на качване: 17.05.2024

 Протокол от Общо събрание на РСУО-Регион Севлиево-16.02.2024 г. Дата на качване: 23.02.2024

 Протокол от общото събрание на РСУО-05.12.2023 г. Дата на качване: 08.12.2023

 РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Дата на качване: 28.01.2022

 Протокол от Общо събрание на РСУО – Регион Севлиево - 10.07.2023 г. Дата на качване: 11.07.2023

 Протокол от Общо събрание на РСУО-10.01.2023 г. Дата на качване: 12.01.2023

 Протокол от Общо събрание на РСУО-19.07.2022 г Дата на качване: 08.08.2022

 Протокол от Общо събрание на РСУО-31.05.2022 г. Дата на качване: 08.08.2022

 Протокол от Общо събрание на РСУО-12.04.2022 г. Дата на качване: 08.08.2022

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево от 12.10.2021 г. Дата на качване: 13.10.2021

 Протокол от Общо събрание на РСУО - Регион Севлиево - 09.11.2020 г. Дата на качване: 13.11.2020

 Протокол от Общо събрание на РСУО-Регион Севлиево-23.10.2020 г. Дата на качване: 02.11.2020

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево от 17.03.2020 г. Дата на качване: 19.03.2020

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево от 14.01.2020 г. Дата на качване: 19.03.2020

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево от 28.05.2019 г. Дата на качване: 19.03.2020

 Съобщение Дата на качване: 15.11.2019

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево Дата на качване: 08.11.2018

 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 01.06.2018 г. Дата на качване: 12.06.2018

 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 18.12.2017 г. Дата на качване: 28.12.2017

 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 29.11.2017 г. Дата на качване: 14.12.2017

 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 11.07.2017 г. Дата на качване: 17.07.2017

 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 11.05.2017 г. Дата на качване: 17.05.2017

 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 19.01.2017 г. Дата на качване: 23.01.2017

 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 18.11.2016 г. Дата на качване: 23.11.2016

 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 24.10.2016 г. Дата на качване: 01.11.2016

 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 04.08.2016 г. Дата на качване: 10.08.2016

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево от 13.06.2016 г. Дата на качване: 15.06.2016

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево Дата на качване: 08.03.2016

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево от 09.12.2015 г. Дата на качване: 14.12.2015

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево от 30.11.2015 г. Дата на качване: 03.12.2015

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево-03.09.2015 г. Дата на качване: 07.09.2015

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево-30.07.2015 г. Дата на качване: 03.08.2015

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево-11.05.2015 г. Дата на качване: 13.05.2015

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Севлиево, проведено на 23.02.2015 г. Дата на качване: 04.03.2015

 Протокол от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево от 07.10.2014 г. Дата на качване: 14.10.2014

 Протокол от общото събрание на РСУО – Регион Севлиево

 Покана за свикване на Общо събрание на "Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Севлиево"

 Депо за отпадъци - представяне

 Пилотен проект на Министерство на околната сред и водите „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъците в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“

 Протокол от проведено заседание на 02.02.2012 г. на "Регионалното депо за отпадъци – Севлиево"

 Протокол от общото събрание на РСУО - Севлиево, проведено на 20.03.2013 г.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi