Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини30.04.2020
Одобрени са четири проекта на община Севлиево по Национална кампания „За чиста околна среда 2020“ на тема „Обичам природата и аз участвам“, финансирани от ПУДООС и МОСВ
Одобрени са четири проекта на община Севлиево  по Национална кампания „За чиста околна среда 2020“ на тема  „Обичам природата и аз участвам“, финансирани от ПУДООС и  МОСВ   Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), публикува протокол с одобрените за финансиране проекти в рамките на Националната  кампания „За чиста околна среда 2020 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“: Ремонт...
виж още»

9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево