Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НовиниСЛУЖИТЕЛИТЕ В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В СЕВЛИЕВО УШИХА И ДАРИХА НАД 200 ПРЕДПАЗНИ МАСКИ НА СВОИ СЪГРАЖДАНИ 27.04.2020
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В СЕВЛИЕВО УШИХА И ДАРИХА НАД 200 ПРЕДПАЗНИ МАСКИ НА СВОИ СЪГРАЖДАНИ
В условията на криза, екипът на Дневния център за деца с увреждания – град Севлиево, управляван от външен доставчик на социални услуги - фондация „Международна социална служба – България“, прояви съпричастност към възрастните хора, ползващи услугите на Домашния социален патронаж на Община Севлиево, както...
виж още»
ДИРЕКТОРЪТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУМЯНА ПЕТКОВА ПРЕДАДЕ 14 ТАБЛЕТА ОТ ИМЕТО НА ДАРИТЕЛ 24.04.2020
ДИРЕКТОРЪТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУМЯНА ПЕТКОВА ПРЕДАДЕ 14 ТАБЛЕТА ОТ ИМЕТО НА ДАРИТЕЛ
Устройствата са за учениците от центровете за настаняване в Севлиево Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова предостави 14 таблета на децата, настанени в двете социални услуги за деца в Севлиево - Център за настаняване от семеен тип за деца и Център за настаняване от семеен тип за деца и...
виж още»
 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА, ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕ В ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА 23.04.2020
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА, ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕ В ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА
Общината обяви конкурс за подбор на персонал   Община Севлиево подписа Допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни...
виж още»
23.04.2020
Община Севлиево обявява прием на документи за подбор на персонал за справяне с последиците от коронавируса
  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на Допълнително споразумение към Административен договор BG05M9OP001-2.040-0114-C01 от 26.07.2019 г. (проект BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“ по процедура ВС05М9ОР001 -2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2“), сключено на 22.04.2020 г. за дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни...
виж още»
ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ ДЕТСКИТЕ И ЖЕНСКИТЕ КОНСУЛТАЦИИ, ИМУНИЗАЦИИТЕ И ПЛАНОВИЯТ ПРИЕМ В БОЛНИЦИТЕ 22.04.2020
ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ ДЕТСКИТЕ И ЖЕНСКИТЕ КОНСУЛТАЦИИ, ИМУНИЗАЦИИТЕ И ПЛАНОВИЯТ ПРИЕМ В БОЛНИЦИТЕ
Със Заповед на министъра на здравеопазването от вчера са възобновени плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, женските консултации, както и плановият прием в лечебните заведения. Детските консултации и имунизирането ще се извършват в дните вторник и четвъртък и ще се провеждат при строго спазване на...
виж още»
Община Севлиево подписа Анекс към Договор за изпълнение на проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево” с разширяване на потребителите във връзка с преодоляване на последиците от короновирус 22.04.2020
Община Севлиево подписа Анекс към Договор за изпълнение на проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево” с разширяване на потребителите във връзка с преодоляване на последиците от короновирус
На 22.04.2020 г. Община Севлиево подписа Допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9ОP001-2.101 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент...
виж още»

7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево