Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Търговия, Туризъм, Транспорт

 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания Дата на качване: 19.07.2019

  Потвърждаване категорията на заведения за хранене и развлечения съгласно Закона за туризма Дата на качване: 20.12.2018

 Потвърждаване категорията на средства за подслон и места за настаняване съгласно закона за туризма Дата на качване: 20.12.2018

  Категоризация на средства за подслон и места за настаняване съгласно Закона за туризма - чл. 128, т. 1 Дата на качване: 20.12.2018

  Категоризация на заведения за хранене и развлечения съгласно Закона за туризма - чл. 128, т. 2 и т. 3 Дата на качване: 20.12.2018

  Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон и места за настаняване и издаване на удостоверения Дата на качване: 20.12.2018

 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверения ( Дата на качване: 20.12.2018

 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите Дата на качване: 20.12.2018

 Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване Дата на качване: 29.11.2018

 Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения Дата на качване: 29.11.2018

 Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в място за настаняване Дата на качване: 29.11.2018

 Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения Дата на качване: 29.11.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево