Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Търговия, Туризъм, Транспорт

 Списък на водачи, които ще осъществяват таксиметров превоз Дата на качване: 04.01.2021

 Списък на автомобили, с които ще се извършва таксиметров превоз Дата на качване: 04.01.2021

 Заявление за прекратяване на удостоверение за извършване на таксиметров превоз Дата на качване: 04.01.2021

 Заявление за отписване на превозни средства или водачи Дата на качване: 04.01.2021

 Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници Дата на качване: 04.01.2021

 Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз Дата на качване: 04.01.2021

 Заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз Дата на качване: 04.01.2021

 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване съгласно Закона за туризма чл. 168, ал.2 и чл.169 Дата на качване: 17.08.2020

 Вписване на промяни в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения съгласно Закона за туризма чл.168, ал.2 и чл.169 Дата на качване: 17.08.2020

 Декларация за обстоятелствата за изгубване или унищожаване на удостоверение за катрегоризация чл.145 ал.2 от Закона за туризма Дата на качване: 17.08.2020

 Декларация по ЗОП и ЗАПСП Дата на качване: 17.08.2020

 Заявление декларация за отдаване на стаи апартамнти Дата на качване: 17.08.2020

 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект чл. 145 от Закона за туризма Дата на качване: 17.08.2020

 Категоризация на заведения за хранене и развлечения съгласно Закона за туризма чл.128, т.2 и т.3 Дата на качване: 17.08.2020

 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване съгласно Закона за туризма чл.128, т.1 Дата на качване: 17.08.2020

 Потвърждаване категорията на заведения за хранене и развлечения съгласно Закона за туризма чл.133, ал.3 Дата на качване: 17.08.2020

 Потвърждаване на категорията на средствата за подслон и места на места за настаняване съгласно Закона за туризма чл.133, ал.3 Дата на качване: 17.08.2020

 Прекратяване категорията на туристически обект чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма Дата на качване: 17.08.2020

 Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в местата за хранене и развлечение Дата на качване: 17.08.2020

 Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в място за настаняване Дата на качване: 17.08.2020

 Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения Дата на качване: 17.08.2020

 Формуляр за определяне категорията на място за настаняване Дата на качване: 17.08.2020

 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания Дата на качване: 19.07.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево