Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Административни актовеДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (PRIS) Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.

 Харта на клиента

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 Вътрешни правила за прилагане на етичния кодекс

 Устройствен правилник на Общинска администрация Севлиево

 Политика по качеството на Община Севлиево

 Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.

 Списък - "Служебна тайна" в Община Севлиево

 Антикорупционна програма на Община Севлиево

 План за защита при радиация

 План за защита при наводнение

 План за защита при земетресение

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево