Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

24.09.2013

ОП „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево“

 Информация за приключване на договор № 20/ 31. 01. 2014г. Дата на качване: 20.10.2015

 Информация за извършено плащане по договор на 16. 10. 2015г. Дата на качване: 20.10.2015

 Информация за извършено плащане на 08. 10. 2015г. Дата на качване: 08.10.2015

 Информация за върнати гаранции за изпълнение Дата на качване: 25.09.2015

 Информация за извършено плащане - ОП-20/31. 01.2014г. Дата на качване: 19.08.2015

 информация за извършено плащане по договор №20/31.01.2014 г. Дата на качване: 19.08.2015

 Решение.pdf

 Обявление.pdf

 Документация.doc

 17.pdf

 Част ПБЗН.rar

 Част ПБЗ.rar

 00 -ОЗ - част ВиК.pdf

 01 - Спесификация ВВМ_Петко Славейков.pdf

 1 - ИДЕЙНО РЕШЕНИЕ - Петко Славейков.pdf

 2 - М-н план Гл. клон I, клонове_6, 20-25.pdf

 3 - МП ке_1- 8.pdf

 4 - МП к-е_9-19.pdf

 5 - МП Гл. клон II, к-е_26-31.pdf

 6 - МП к-е_32- 42.pdf

 7 МП к-е 43-56.pdf

 8 - .pdf

 9 - ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН - Петко Славейков.pdf

 10 - НП Гл. клон I, к-е_6, 20-25.pdf

 11 - НП к-е_1- 7 и 8.pdf

 12 - НП к-е_9-19.pdf

 13 - НП Гл. клон II, к-е_26-31.pdf

 14 - НП к-е_32- 42.pdf

 15.pdf

 16.pdf

 18 - Бетонови опори за преминаване над открит канал.pdf

 19 - СВО сградно водопроводно отклонение.pdf

 20 - Укрепване СК.pdf

 21 - Укрепване ПХ.pdf

 Част ПБЗН.rar

 Част ПБЗ.rar

 Част ВОД.rar

 00 - О записка - част ВиК.pdf

 01 - Спесификация ВВМ_Кръвеник.pdf

 1 - Идейно решение.pdf

 2 - М-н план Захр. водопровод и Гл. клон I.pdf

 3 - М-н план на к-е от 1 до 13 към Гл. клон I.pdf

 4 - М-н план Гл. клон II.pdf

 5 - М-н план на клонове 14 до 20.pdf

 6 - ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН.pdf

 7 - Н-н п-л Захр. в-д и Гл. клон I.pdf

 8 - Н-н п-л на к-е от 1 до 13 към Гл. клон I.pdf

 9 - Н-н п-л на Гл. клон II.pdf

 10_Н-н п-л на к-е от 14 до 20.pdf

 11 - Н п-и.pdf

 12 - Бет. опори за п-не над открит канал.pdf

 13 - СВО.pdf

 14 -Укрепване СК.pdf

 15 -Укрепване ПХ.pdf

 IGP_Kravenik.pdf

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево