Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

10.01.2022

Община Севлиево търси да назначи социални асистенти и хигиенисти по проект Патронажна грижа + в община СевлиевоОбщина Севлиево търси да назначи социални асистенти и хигиенисти по проект Патронажна грижа + в община Севлиево

 

90 човека с увреждания, в невъзможност от самообслужване и под карантина

обслужва Община Севлиево по проект „Патронажна грижа + в община Севлиево“

 

29 хигиенисти извършват дезинфекция в социалните услуги, държавно делегирана дейност

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) до дома на потребителя, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) може да заявявате на телефон 0879 258 424. Услугата се предоставя по изпълнявания от Община Севлиево проект BG05M9OP001-6.002-0158-C01 „Патронажна грижа + в община Севлиево“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е на стойност 844 321,01 лв., 100 % от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд и включва две направления дейности: Предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ и Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Предоставянето на „Патронажна грижа“ обхваща почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, вкл. и психологическа подкрепа, предоставяни от обучен за тази услуга екип, и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Услугата в момента се предоставя на 90 човека.

По превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности работят 29 хигиенисти (част, от които на непълен работен ден), извършващи пълна дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

За подкрепа на услугите в превенцията с цел ограничаване разпространението на COVID-19 за персонала в услугите ДДД се осигуряват лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати, както и тестване на персонала и потребители за установяване на COVID-19.

Включените участници по проекта, вкл. с увреждания и в риск от заразяване с COVID-19 до момента са 383 човека, а заетите лица в социалните услуги, ДДД, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 - 170.

Проектът ще се изпълнява до 21.07.2022 г. Община Севлиево търси да назначи социални асистенти и хигиенисти по проект Патронажна грижа + в община Севлиево Дата на качване: 10.01.2022

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево