Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

04.01.2022

ПРОЩАВАМЕ СЕ С ПЕТКО ХИНОВПРОЩАВАМЕ СЕ С ПЕТКО ХИНОВ
С огромна болка съобщаваме, че си отиде от този свят нашият скъп приятел и съгражданин Петко Хинов - един от водещите ни китаисти, инициатор на побратимяването на Община Севлиево с Нанхай, баща на 4 деца...
Носител на спе­ци­алната наг­рада на Съюза на преводачите в България за изк­лю­чи­телно високи пос­ти­же­ния - за пре­водa от ста­ро­ки­тайски на кни­гите „Три­де­сет и шестте страте­геми“ и „Нощни раз­го­вори край огни­щето“, носител на наци­о­налната наг­рада на Минис­тер­с­тво на кул­ту­рата „Христо Г. Данов“ за пре­вода на „Сън в алени покои“.
Хинов завеща на поколенията десетки книги, преведени от китайски, старокитайски, английски, руски, румънски и сръбски език. Делото на живота му бе прекарването на духовни мостове, които свързват хората по света.
Изказваме искрени съболезнования на близките му и скърбим за загубата...
Светъл път!

 


« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево