Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15.09.2021

ПРИСЪСТВЕНО СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВОПРИСЪСТВЕНО СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
246 първокласници ще чуят за първи път училищния звънец
На територията на община Севлиево през новата учебна 2021/2022 година ще функционират десет общински училища, в които ще бъдат обхванати 2365 ученици, от които 14 ще са в подготвителна група към училище, 990 - в начална степен на образование, 845 - в прогимназиален етап на обучение, а 516 - в гимназиален етап.
Очаква се функционирането на слети и маломерни паралелки в общинските училища: ОУ „Св. Солунски братя”, с.Крамолин – 2 слети паралелки за учениците от първи и втори, трети и четвърти клас и 3 маломерни паралелки в пети, шести и седми клас; ОУ „Христо Ботев”, с. Добромирка – 2 слети паралелки за учениците от първи и втори, трети и четвърти клас и 3 маломерни паралелки в пети, шести и седми клас; ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.Петко Славейков – 7 маломерни паралелки във всички класове; ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Градница – 7 маломерни паралелки във всички класове; ОУ „Васил Левски”, с.Шумата – 3 маломерни паралелки; ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.Душево – 3 маломерни паралелки; ОУ „Христо Ботев“, град Севлиево – 3 маломерни паралелки.
През новата учебна година 1 111 деца ще бъдат обгрижвани в пет детски градини, като 158 от тях ще посещават яслени групи. През настоящата учебна година, съгласно новия закон за предучилищно и училищно образование, се допуска записване на деца на 2-годишна възраст в смесените групи на детските градини. В селата на общината са приети нови 32 деца на тази възраст. Обхванатите деца в детските градини на територията на общината на възраст 3 години са 209, а записаните в задължителна предучилищна подготовка 4, 5 и 6-годишни деца са 696.
През новата учебна 2021/2022 година 722 деца и ученици от община Севлиево и съседни общини ще пътуват до детска градина или училище. 475 от тях - с предоставените от МОН на Община Севлиево 6 моторни превозни средства и с 5, собственост на СУ „Васил Левски“, град Севлиево, ОУ „Стефан Пешев“, град Севлиево, ПГ „Марин Попов“, град Севлиево и ПГТМ – село Градница. Останалите 247 пътуващи деца и ученици ще ползват общинската транспортна схема и специализиран превоз.
Първокласниците, които за първи път ще прекрачат прага на училищата са 246: СУ „Васил Левски“, град Севлиево – 92 деца; ОУ „Стефан Пешев“, град Севлиево – 80; ОУ „Христо Ботев“, град Севлиево - 9; ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Петко Славейков – 9; ОУ „Васил Левски”, с. Шумата – 22
- ОУ „Св. Солунски братя”, с. Крамолин – 8; ОУ „Христо Ботев”, с. Добромирка – 2; ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Душево – 16; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Градница – 8 деца. Всички първокласници ще получат като подарък от Община Севлиево книжка с български народни приказки.
През летния период са извършени редица ремонтни дейности за подобряване на средата за учене, реновирани са класни стаи и кабинети в училищата.
Учебната година стартира присъствено и са предприети дейности от ръководствата на училищата за стриктно спазване на задължителните и препоръчителните мерки от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево