Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15.08.2021

ОБЩИНСКИЯТ КРИЗИСЕН ЩАБ ПРЕДПРИЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКАОБЩИНСКИЯТ КРИЗИСЕН ЩАБ ПРЕДПРИЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка в страната, Общинският кризисен щаб проведе заседане, на което отчете наличие през последните дни на увеличени случаи на заболелите на територията на общината.
След като бяха разгледани новите заповеди РД -01-646/29.07.2021г. и РД -01 -647/29.07.2021 г. и РД -01-686/05.08 2021 г. на M3; №812/д/06.08.2021г. на МВР и РД 09-879/06.08.2021 г. на МЗХГ, Общинският кризисен щаб реши Общинският инспекторат и Звено „АД и ЗН” да извърши проверка на всички социални, културни и образователни дейности на територията на общината, за да установи до каква степен се спазват мерките в заповедите.
Ще бъдат проверени фирмите, осъществяващи общински транспорт и таксиметрови услуги. Повишава се контролът и в административната сграда на Община Севлиево.
„Общински пазари“ЕООД ще предприеме действия за организация на петъчния пазар за земеделска продукция в района на старото си място на ул. „П. Р. Славейков”, при спазване на изискванията и въведените противоепидемични мерки. Организацията на петъчния пазар за промишлени стоки, т. н. битак, следва да е същата - в района на панаирната площадка.
Общинският кризисен щаб призовава гражданите да спазват дистанция, да използват лични предпазни средства в местата, където са задължителни, да прилагат всички препоръчани противоепидемични мерки, да бъдат отговорни към своето здраве и здравето на околните.

   Дата на качване: 16.08.2021

  Дата на качване: 16.08.2021

  Дата на качване: 16.08.2021

  Дата на качване: 16.08.2021

« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi