Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.02.2021

ПЪРВА КОПКА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОНПЪРВА КОПКА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСПВ "СТОКИТЕ" И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
В понеделник, 22 февруари, в 13:00 часа в близост до обекта в землището на село Стоките бъде направена първата копка по инвестиционния проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2021 година.
Проектът включва реконструкция и подмяна на Участък № 1: ВОДОПРОВОД от т. 38 до т. 57 и от т. 74 до т. 1120 (ОШ № 1) от съществуващия преносен водопровод на подобект: „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1”.
Дължината на този участък е 3 787,49 м, от която е предвидено да бъдат реконструирани и подменени само старите етернитови тръби с диаметър 546 мм и обща дължина 2 353,31 м', а останалата му част, изпълнена от стоманени тръби с диаметър 630 мм, се запазва.
Бюджетът на строежа възлиза на 1 498 464,96 лв., които са осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно сключеното за тази цел Споразумение № РД-02-30-38/17.11.2020 г. – за целево финансиране изпълнението на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево.
 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево