Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 16 от 04.12.2012

 № 218 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 07/321/01288 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейково и Кръвеник в община Севлиево”, сключен между община Севлиево и ДФ „Земеделие ” – Разплащателна агенция

 № 219 Промяна в Учредителния акт на „Бяла” ЕООД гр.Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево