Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 16, което ще се проведе на 04.12.2012 г.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНА № 16

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВАМ   

 

общинските съветници на заседание на 04 декември  2012 г. /вторник/ от 17.30 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

     

  № 1 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 07/321/01288 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейково и Кръвеник в община Севлиево”, сключен между община Севлиево и ДФ „Земеделие ” – Разплащателна агенция.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево