Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

07.01.2021

“ТОПЪЛ ОБЯД” ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОСИГУРЯВА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ДО КРАЯ НА ПАНДЕМИЯТА“ТОПЪЛ ОБЯД” ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОСИГУРЯВА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ДО КРАЯ НА ПАНДЕМИЯТА
 
Услугата ще разшири обхвата си през 2021 г.
През последните 4 години Община Севлиево реализира дейности по предоставяне на безплатен топъл обяд с финансиране по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като до момента от тази услуга са се възползвали над 100 лица. От май до момента услугата се предоставя с финансиране от Агенцията за социално подпомагане, като от нея се възползват 70 жители на общината.
“Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19" е планирана в отговор на повишената заболеваемост в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020", финансирана от националния бюджет до края на 2020 г. за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.
Съгласно насоките за кандидатстване, продълженето на услугата ще се реализира в периода 2021-2022 г., а всички дейности по сключения договор следва да приключат не по-късно от 27 април 2021 г., като до тогава се очаква, след одобрението на средствата, бюджетът, както и продължителността на операцията, да бъдат удължени, без да се налага повторно кандидатстване.
Целевите групи са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, а също и лица под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, както и такива, които нямат подкрепа от близки.
От програмата могат да се възползват всички, които са обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Администрирането и предоставянето на услугата се предвижда да се извършва от Домашен социален патронаж - Севлиево (ул. „Устабашиев“ No12), където ще се осъществява целият процес по управление и изпълнение на проекта.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево