Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.11.2020

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 12 КЛАС В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЩЕ УЧАТ ДИСТАНЦИОННОУЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 12 КЛАС В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЩЕ УЧАТ ДИСТАНЦИОННО
Расте броят на отсъстващите ученици и на заболелите преподаватели
 
Учениците от прогимназиален и гимназиален етап на образование в СУ „Васил Левски“ минават на дистанционно обучение до 27 ноември 2020 г.
 
На основание заповед №РД-09-3172/12.11.2020 г.на министъра на образованието и науката, с която се дава право директорите на училища да отправят аргументирано предложение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, директорът на СУ „Васил Левски“ в Севлиево е предложенил учениците от 5 до 12 клас да преминат на дистанционно обучение, тъй като расте броят на отсъстващите ученици, а процентът заболели учители е висок.
 
Това възпрепятства организирането на присъствена форма на обучение за учениците от прогимназиален и гимназиален клас. Докладът на директора е подкрепен от становище на Обществения съвет и Решение на Педагогическия съвет (Протокол №4/16.11.2020 г.), които са съгласни обучението да продължи в електронна среда до 27.11.2020 г.
 
Във връзка с това Общинският кризисен щаб за превенция разпространението на COVID-19 проведе днес заседание. След обсъждането, на основание горецитираната заповед на министъра на образованието и науката, щабът прие решение, с което подкрепя направеното предложение от директора на СУ „Васил Левски“ и учениците от посочените класове преминават към дистанционно обучение от утре, 17 ноември 2020 г.
 
Обучението на учениците от начален етап на образование в СУ „Васил Левски“ остава присъствено, при стриктно прилагане на въведените противоепидемични мерки и организация, съгласно заповедите на министъра на образованието и науката.
 
Общинският кризисен щаб апелира към стриктно спазване на противоепидемичните мерки!

 


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi